page_banner

Vaky ny ATMEL MCU

Andian-tsarimihetsika Atmel MCC:

AT27C64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27HC64
AT27HC64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27HC64L
AT27HC64L [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27HC64L [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27HC641
AT27HC641R
AT27HC642
AT27HC642R
AT27C128
AT27C128 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27256
AT27BV256
AT27BV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27BV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27BV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C256
AT27C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C256 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27HC256
AT27HC256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27HC256 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27HC256R
AT27HC256R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27HC256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C256R
AT27C256R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C256R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27C256R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27LV256A
AT27LV256A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27LV256A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV256A [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27LV256R
AT27LV256R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT27LV256R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV256R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27LV256R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27C520 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
AT27C520 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27C520 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
AT27LV520 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
AT27LV520 [TSSOP20] DIL24 / TSSOP24 ZIF 170mil
AT27BV512
AT27BV512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27BV512 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27BV512 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C512
AT27C512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C512 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C512 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27C512 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C512R
AT27C512R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C512R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C512R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C512R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27LV512A
AT27LV512A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV512A [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27LV512A [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27LV512R
AT27LV512R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV512R [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27LV512R [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT27LV512R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27BV010
AT27BV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27BV010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27BV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27BV010 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C010
AT27C010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27C010L
AT27C010L [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C010L [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C010L [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV010
AT27LV010 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV010A
AT27LV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV010A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27BV020
AT27BV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27BV020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27BV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C020
AT27C020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV020
AT27LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV020 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27LV020A
AT27LV020A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV020A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV020A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27BV040
AT27BV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27BV040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27BV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27BV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C040
AT27C040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27C040 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
AT27C040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV040
AT27LV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV040 [LCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF-CS
AT27LV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27LV040A
AT27LV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV040A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C080
AT27C080 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27C080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C080 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
AT27LV080
AT27LV080 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT27LV080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27LV080 [SOIC32] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
AT27C513
AT27C513 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C513 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C513R
AT27C513R [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT27C513R [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 330mil
AT27C516
AT27C516 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C516 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27BV1024
AT27BV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27BV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C1024
AT27C1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27C1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27HC1024
AT27HC1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27LV1024
AT27LV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27LV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C2048
AT27C2048 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27C2048 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27BV400
AT27BV400 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27BV400 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT27BV400 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT27C400
AT27C400 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27C400 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT27C400 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT27BV4096
AT27BV4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27BV4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27C4096
AT27C4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27C4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27LV4096
AT27LV4096 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27LV4096 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT27BV800 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27BV800 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT27BV800 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT27C800
AT27C800 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT27C800 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT27C800 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT27C8192
AT27C8192 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT27C8192 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT28C04
AT28C04 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28BV16
AT28BV16 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28BV16 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28BV16 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C16
AT28C16 [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C16 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C16-T [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C16E
AT28C16E [SOIC24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C16E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C17
AT28C17 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C17 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C17E
AT28C17E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C17E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28BV64
AT28BV64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28BV64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28BV64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28BV64B
AT28BV64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28BV64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28BV64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C64
AT28C64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C64B
AT28C64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C64E
AT28C64E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C64E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C64E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C64X
AT28C64X [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C64X [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C64X [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC64
AT28HC64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28HC64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28HC64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC64B
AT28HC64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28HC64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28HC64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28LV64
AT28LV64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28LV64 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28LV64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28LV64B
AT28LV64B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28LV64B [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28LV64B [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28PC64
AT28PC64 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28PC64 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28BV256
AT28BV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28BV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28BV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C256
AT28C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C256E
AT28C256E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C256E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C256E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C256F
AT28C256F [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C256F [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28C256F [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC256
AT28HC256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28HC256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28HC256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC256E
AT28HC256E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28HC256E [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28HC256E [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC256F
AT28HC256F [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28HC256F [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28HC256F [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28HC256N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28LV256
AT28LV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28LV256 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT28LV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT28C010
AT28C010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT28C010E
AT28C010E [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28C010E [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT28LV010
AT28LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT28LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT28MC010
AT28C020
AT28MC020
AT28C040
AT28MC040
AT29C256
AT29C256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT29C257 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV256 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV256 [TSOP28] DIL28 / TSOP28 ZIF 11.8mm
AT29C512
AT29C512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29LV512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV512
AT49BV512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV512 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F512
AT49F512 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F512 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F512 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29BV010A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29BV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29C010
AT29C010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29C010A
AT29C010A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29LV010
AT29LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29LV010A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV010A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001
AT49F001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001N
AT49F001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001NT
AT49F001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F001T
AT49F001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV001
AT49LV001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV001N
AT49LV001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV001NT
AT49LV001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV001T
AT49LV001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001
AT49BV001 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001N
AT49BV001N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001NT
AT49BV001NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV001T
AT49BV001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV001T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F010
AT49F010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49HF010
AT49HF010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49HF010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49HBV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49HBV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49HLV010 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49HLV010 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29BV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29C020
AT29C020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002
AT49F002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002A
AT49F002A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002AN
AT49F002AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002ANT
AT49F002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002AT
AT49F002AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002N
AT49F002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002NT
AT49F002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F002T
AT49F002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49V002A
AT49V002A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49V002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49V002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49V002AN
AT49V002AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49V002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49V002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49V002ANT
AT49V002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49V002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49V002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49V002AT
AT49V002AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49V002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49V002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002
AT49BV002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002A
AT49BV002A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002AN
AT49BV002AN [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002AN [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002AN [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002ANT
AT49BV002ANT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002ANT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002ANT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002AT
AT49BV002AT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002AT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002AT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002N
AT49BV002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002NT
AT49BV002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV002T
AT49BV002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV002
AT49LV002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV002 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV002 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV002N
AT49LV002N [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV002N [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV002N [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV002NT
AT49LV002NT [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV002NT [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV002NT [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV002T
AT49LV002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV002T [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LH002 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LH002 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F020
AT49F020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV020 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV020 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LL020 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LL020 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT29BV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29BV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29C040
AT29C040 [TSOP40] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29C040A
AT29C040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29C040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT29LV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT29LV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F040
AT49F040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49F040A
AT49F040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV040 [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV040 [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV040A [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV040A [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV040A [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV040B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV040B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV040B [VSOP32] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F040T
AT49F040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49F040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49BV040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49BV040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LV040T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LV040T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
AT49LW040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LW040 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LL040 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LL040 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LH004 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LH004 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LH00B4 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LH00B4 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV008A [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV008AT [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F008A [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F008AT [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F080 [SOIC44] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
AT49F080T [SOIC44] DIL44 / SOIC44 ZIF-CS
AT49F080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F080T [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV080T [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LV080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LV080T [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV080 [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49BV080T [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49LV080 [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49LV080T [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49LW080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LW080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49LL080 [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
AT49LL080 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F516 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT49F516 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT29C1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT29C1024 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT29LV1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT29LV1024 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F1024 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT49F1025 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT49F1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F1024A [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49F1025 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV1025 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT49LV1024 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV1024A [VSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49LV1024A [VSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF-CS 12.4mm
AT49BV2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49LV2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49BV2048A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49LV2048A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F2048 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49F2048 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F2048A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49F2048A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49BV4096A [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49LV4096A [SOIC44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49BV4096A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49LV4096A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F4096 [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49F4096 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F4096A [PSOP44] DIL44 / PSOP44 ZIF 600mil
AT49F4096A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49F004 [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49F004T [TSOP40] DIL40 / TSOP40 ZIF 18.4mm
AT49BV801 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49LV801 [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49BV801T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49LV801T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49BV802A [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT49BV802AT [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4mm
AT89C51SND2C [CTBGA100] BGA-0601/0600 = BGA-Ambany-57 + BGA-Top-94 ZIF
AT89C52
AT89C52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C52-x5
AT89C52-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C52-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C55
AT89C55 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C55 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C55-x5
AT89C55-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C55-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C55WD
AT89C55WD [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C55WD [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS51
AT89LS51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LS51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS51 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS51 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89LS52
AT89LS52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LS52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS52 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS52 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89LS53
AT89LS53 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LS53 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS53 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89LS8252
AT89LS8252 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LS8252 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS8252 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89LS8253
AT89LS8253 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LS8253 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LS8253 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89LS8253 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89LV51
AT89LV51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LV51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LV51-x5
AT89LV51-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LV51-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LV52
AT89LV52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LV52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LV52-x5
AT89LV52-x5 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LV52-x5 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89LV55
AT89LV55 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89LV55 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S51
AT89S51 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S51 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S51 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S51 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S52
AT89S52 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S52 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S52 [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S52 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S53
AT89S53 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S53 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S53 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S54-xM
AT89S54-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S54-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S54-xM (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S58-xM
AT89S58-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S58-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S58-xM (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S64-xM
AT89S64-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S64-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S64-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S8252
AT89S8252 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S8252 [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S8252 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
AT89S8252 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S8253 ver.A-> G
AT89S8253 ver.A-> G [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S8253 ver.A-> G [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S8253 ver.A-> G [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S8253 ver.H->
AT89S8253 ver.H-> [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89S8253 ver.H-> [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89S8253 ver.H-> [SDIP42] DIL42 / SDIP42 ZIF 600mil
AT89S8253 ver.A-> G (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89S8253 ver.H-> (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T87C5101
T87C5101 [SO24] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T87C5101 [SSOP24] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
T87C5101 [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T89C5115 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
T89C5115 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T89C5115 [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
AT89C5115 [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
AT89C5115 [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
AT89C5115 [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
T89C5131 [MLF48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
T89C5131 [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
T89C5131 [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T89C5131 [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
T89C5131A-xL [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
T89C5131A-xL [SO28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T89C5131A-xL [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
T89C5131A-xM [QFN32] PA5131-32QN; Rafitra lojika
T89C5131A-xM [PLCC52] DIL40 / PLCC52 ZIF AWM-1
T89C5131A-xM [VQFP64] 64QFS20 / 40D-ZL-T89C5131
T89C51AC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51AC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51AC2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51CC01x-xM [CBGA64] PA51CC-BD; Rafitra lojika
T89C51CC01x-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51CC01x-xM [TQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51CC02x-xM [SOIC28] DIL28 / SOIC28 ZIF 300mil
T89C51CC02x-xM [PLCC28] DIL28 / PLCC28 ZIF
T89C51CC02x-xM [VQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
T89C51IB2-xM
T89C51IB2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IB2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IB2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51IC2-xM
T89C51IC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IC2-xM (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51IC2-XL
T89C51IC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51IC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51IC2-xL (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89C51IC2-xM
AT89C51IC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C51IC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C51IC2-xM (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT89C51IC2-XL
AT89C51IC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT89C51IC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT89C51IC2-xL (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RB2-xM
T89C51RB2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RB2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RB2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RB2-xL (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RC2-xM
T89C51RC2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RC2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RC2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RC2-XL
T89C51RC2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RC2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RC2-xL (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
89C51RD2-xM
89C51RD2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
89C51RD2-xM [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
89C51RD2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
89C51RD2-xM [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
89C51RD2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
89C51RD2-XL
89C51RD2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
89C51RD2-xL [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
89C51RD2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
89C51RD2-xL [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
89C51RD2-xL (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RD2-xM
T89C51RD2-xM [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RD2-xM [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xM [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RD2-xM [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xM (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51RD2-XL
T89C51RD2-xL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89C51RD2-xL [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xL [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89C51RD2-xL [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89C51RD2-xL (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
T89C51SND1 [TQFP80] DIL40 / TQFP80-1 ZIF AWM-1
T89C51SND1C [CBGA81] PA51SND1-BD; Rafitra lojika
T89C51SND1C [TQFP80] DIL40 / TQFP80-1 ZIF AWM-1
T89F64-M
T89F64-M [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89F64-M [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89F64-M [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89F64-M [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
T89F64-L
T89F64-L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
T89F64-L [PLCC68] DIL40 / PLCC68 ZIF AWM-1
T89F64-L [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
T89F64-L [VQFP64] DIL40 / VQFP64 ZIF AWM-1
TS87C51RA2
TS87C51RA2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C51RA2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RB2
TS87C51RB2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C51RB2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RC2
TS87C51RC2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C51RC2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C51RD2
TS87C51RD2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C51RD2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C52X2
TS87C52X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C52X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C52X2 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-3 ZIF
TS87C54X2
TS87C54X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C54X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TS87C58X2
TS87C58X2 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TS87C58X2 [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
TSC87251G2D
TSC87251G2D [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
TSC87251G2D [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT87251G2D
AT87251G2D [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
AT87251G2D [VQFP44] DIL44 / TQFP44-1 ZIF
AT91SAM7S32 [LQFP48] DIL48 / TQFP48-1 ZIF
AT91SAM7S321 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
AT91SAM7S64 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
AT91SAM7S128 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
AT91SAM7S256 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
AT91SAM7S512 [LQFP64] DIL48 / QFP64 ZIF ARM-1
AT91SAM7S32 [QFN48] DIL48 / QFN48 ZIF-CS
AT91SAM7S321 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
AT91SAM7S64 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
AT91SAM7S128 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
AT91SAM7S256 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
AT91SAM7S512 [QFN64] DIL48 / QFN64 ZIF-CS ARM-1
AT91SAM7X128 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7X256 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7X512 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7XC128 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7XC256 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7XC512 [LQFP100] DIL48 / QFP100 ZIF ARM-1
AT91SAM7SE32 [LQFP128] DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
AT91SAM7SE256 [LQFP128] DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
AT91SAM7SE512 [LQFP128] DIL48 / QFP128 ZIF ARM-1
AT32UC3A0128 [LQFP144] DIL48 / LQFP144 ZIF AVR32-1
AT32UC3A0128 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT32UC3A0256 [LQFP144] DIL48 / LQFP144 ZIF AVR32-1
AT32UC3A0256 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT32UC3A0512 [LQFP144] DIL48 / LQFP144 ZIF AVR32-1
AT32UC3A0512 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT32UC3A1128 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1128 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT32UC3A1256 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1256 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT32UC3A1512 [TQFP100] DIL48 / TQFP100 ZIF AVR32-1
AT32UC3A1512 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN32 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
AT90CAN32 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN32 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN32 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN64 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
AT90CAN64 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN64 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN64 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN128 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
AT90CAN128 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90CAN128 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90CAN128 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB82 [MLF32] DIL32 / MLF32-1 ZIF-CS
AT90USB82 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB162 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
AT90USB162 [MLF32] DIL32 / MLF32-1 ZIF-CS
AT90USB162 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB646 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90USB646 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB646 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB647 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
AT90USB647 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90USB647 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB647 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB1286 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90USB1286 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB1286 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB1287 [TQFP64] DIL40 / TQFP64 ZIF AVRmega-2
AT90USB1287 [MLF64] DIL40 / MLF64 ZIF-CS AVR-1
AT90USB1287 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90USB1287 (ISP-JTAG) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90S1200
AT90S1200 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
AT90S1200 [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
AT90S1200A
AT90S1200A [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
AT90S1200A [SSOP20] DIL34 / SSOP34 ZIF 200mil
AT90S1200 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90S2313
AT90S2313 [SOIC20] DIL20 / SOIC20 ZIF 300mil
AT90S2313 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90LS2323
AT90LS2323 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
AT90LS2323 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90S2323
AT90S2323 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
AT90S2323 (ISP) naoty: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90LS2333
AT90LS2333 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90LS2333 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
AT90S2333
AT90S2333 (ISP) Fanamarihana: amin'ny alàlan'ny mpampitohy ISP
AT90S2333 [TQFP32] DIL32 / TQFP32-1 ZIF
AT90LS2343
AT90LS2343 [SOIC8] DIL16 / SOIC16 ZIF 200mil
AT90LS2